Termene si conditii

 
Termene si conditii pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă:
 
Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care aceasta a fost primită şi ACORDĂ SOŢILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o DECLARAŢIE PRIVIND MENŢINEREA cererii de desfacere a căsătoriei.

În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/ înţelege să renunţe la divorţ, completează o DECLARAŢIE DE RENUNŢARE privind cererea de desfacere a căsătoriei.

Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul de 30 de zile calendaristice, dosarul cuprinzând actele de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat aprobat de primar.

Condiţii care invalidează cererea pentru divorţul administrativ

Dosarul de divorţ se clasează în următoarele cazuri:

a. dacă, după scurgerea termenului de 30 de zile (pentru depunerea declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ) soţii nu se prezintă pentru a stărui în cererea de divorţ;

b. dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/ înţelege să renunţe la divorţ (prin completarea declaraţiei de renunţare la divorţ);

c. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;

d. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;

e. dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrativă

În situaţia în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile legale pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat prin care propune respingerea cererii de divorţ care se supune aprobării primarului.