TERMEN DE ELIBERARE ACTE DE IDENTITATE

 

ANUNȚ

ÎNCEPÂND CU DATA DE 11/09/2023 TERMENUL DE SOLUȚIONARE A CERERII DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ESTE DE  20  ZILE CALENDARISTICE.

CETĂȚENII CARE SE AFLĂ ÎN SITUAȚII DEOSEBITE, PÂNĂ LA ÎNMÂNAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE VOR FI PUȘI ÎN LEGALITATE CU O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU MOTIVUL „ALTE CAZURI” ȘI VA FI ELIBERATĂ ÎN TERMEN DE 2 ZILE LUCRĂTOARE. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE VA AVEA UN TERMEN DE VALABILITATE DE 45 DE ZILE, POTRIVIT DISPOZIȚIILOR ART.20 ALIN.(2) LIT.b) DIN OUG NR.97/2005 REPUBLICATĂ. CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.