Starea Civila – Succesiuni

Anexa 24 – Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

Succesiunea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.

Moştenitorul/împuternicitul trebuie să cunoască numele, prenumele şi adresa tuturor moştenitorilor, precum şi bunurile care aparţin defunctului (conţinutul masei succesorale).

ACTE NECESARE

  • Certificat deces în original;
  • Act identitate declarant (moştenitor direct);
  • Testament(dacă este cazul);
  • Certificat de atestare fiscală obţinut d ela Direcţia de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Mun. Craiova (dacă este cazul)

În cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta :

  • Procură specială
  • Act identitate împuternicit.

Procedura succesorală

NOTA : Formularele se completează şi se  listează în două exemplare