Starea civila – Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

 

 

Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora

Atunci când sunt înregistrate faptele şi actele de stare civilă se pot produce erori, care pot afecta conţinutul actului de stare civilă.

Noţiunea de GREŞEALĂ, din punct de vedere al rectificării, cuprinde erorile materiale comise cu ocazia scrierii sau transcrierii declaraţiilor făcute în faţa ofiţerului de stare civilă.

Aceste erori pot fi îndreptate, folosindu-se procedura administrativă a rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, în temeiul unei dispoziţii a primarului care are în păstrare actul de stare civilă.

Rectificarea urmăreşte  să pună de acord actul de stare civilă cu documentele depuse cu ocazia inregistrarii evenimentului.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea, însoțită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau la primăria unității administrativ-teritoriale care are in păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidență a  persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu. Cererea se soluționează într-un termen estimat de 30 de zile

Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; în funcție de rezultatul verificărilor, se emit dispoziții de admitere sau de respingere

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă

  • presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă și se face prin bararea textului greșit cu o linie orizontală și înscrierea, cu cerneală roșie, deasupra, a noului text.
  • La rubrica “Mențiuni” se înscriu numărul și data dispoziției primarului unității administrativ-teritoriale care a emis-o, precum și conținutul rectificării.

 

 

Situaţii în care este  necesară  rectificarea actelor de  stare civila

Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în străinătate se rectifică numai în următoarele situații:

  • când eroarea se datorează autorităților locale străine care au înregistrat inițial actul și persoana interesată prezintă documentul eliberat de autoritățile străine, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 93 alin. (2) și (3) din HG nr. 64/2011
  • când eroarea se datorează ofițerului de stare civilă care a înscris/a transcris actul;
  • când eroarea se datorează traducerii prezentate