Starea civila – Livretul de familie

 

 

Livretul de familie este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr.495/1997. Conform acestui act normativ,livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali.

Livretul de familie se eliberează, gratuit, de către serviciul de stare civilă a consiliului local în a cărui raza teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

 

 

 

Actele necesare pentru eliberarea livretului de familie sunt următoarele:

 • Cerere tip, care se primeşte la solicitarea livretului de familie;
 • Actele de identitate ale soţilor (original);
 • Certificatul de căsătorie (original);
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori (original), dacă e cazul;
 • Actul de identitate pentru copii mai mari de 14 ani , dacă e cazul;
 • Sentinţă de divorţ, adopţie , daca e cazul.

 

Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei sau la cerere. Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie şi se face de către serviciul de stare civilă, la cererea reprezentantului familiei, pentru orice situaţie aparută ulterior emiterii documentului care se refera la naşterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.

Înscrierile în livretul de familie se fac numai de către serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

În situaţia desfacerii căsătoriei prin divorţ sau a anulării acesteia, livretul de familie se retrage şi se anulează, eliberându-se un nou livret de familie părintelui căruia i-au fost încredinţaţi copiii sau, după caz, ambilor părinţi când aceştia formează fiecare o familie împreună cu copiii încredintaţi.

Mama sau tatăl care nu sunt căsătoriţi primesc livret de familie dacă se regăsesc într-una din umătoarele situaţii: este persoană singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia domiciliază cu ea si se află în întreţinerea sa.

Reprezentantul familiei are următoarele obligații cu privire la livretul de familie:

 • sa îl păstreze și sa evite pierderea, distrugerea sau deteriorarea;
 • sa nu îl încredințeze persoanelor neautorizate ori sa îl dea spre păstrare sau în gaj;
 • sa nu facă modificări, adaugari sau mențiuni din proprie inițiativă;
 • să solicite, în scris, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, acordarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării;
 • sa anunțe, în scris, în cel mult 15 zile, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, schimbările de natura sa conducă la modificarea dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii.