Starea civila – Înregistrarea decesului

 

 

 

Înregistrarea decesului

Întocmirea actului de deces se face de ofițerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor/primăriei unității administrativ-teritoriale/misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României în a cărui/cărei rază/circumscripție consulară s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului și a declarației verbale făcute de oricare dintre membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:

 • medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
 • orice persoană care are cunoștință despre deces.

Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate și, după caz, documentul de evidență militară ale celui decedat. 

Certificatul medical constatator al decesului, în care se consemnează cauza decesului și data decesului în format an, lună, zi, se întocmește și se semnează de către medicul care a făcut constatarea.

 

Termene legale pentru înregistrarea decesului

 

 1. Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei.
 2. Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, pentru întocmirea actului de deces este necesară și dovada eliberată de poliție sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

 

 1. În situațiile prevăzute la punctul (2), prin excepție de la prevederile puctului (1), termenul de 3 zile de declarare a decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.
 2. În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut la punctul (1) sau, după caz, punctul (3), întocmirea actului de deces se face, în România, cu aprobarea parchetului și, în străinătate, dacă autoritățile competente din statul unde s-a produs decesul confirmă că nu au obiecții cu privire la înregistrarea decesului cetățeanului român la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României.

 

După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă poate elibera declarantului, la cerere scrisă, o adeverință de înhumare sau de incinerare a cadavrului.

 

Acte necesare pentru inregistrarea decesului când acesta survine din cauze naturale

Odată cu declarația de deces, declarantul  depune următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului , fără prescurtări , înscrisă cu majuscule
 • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militar sau, după caz,adeverința de recrutare a celui decedat;
 • actul de identitate al declarantului.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă ale decedatului.

 

Acte necesare pentru inregistrarea decesului când acesta se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente

Odată cu declarația de deces, declarantul depune următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului , fără prescurtări , înscrisă cu majuscule
 • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militar sau, după caz,adeverința de recrutare a celui decedat;
 • actul de identitate al declarantului.
 • dovada eliberată de poliție sau de parchet, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 31 din HG 64 / 2011, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

 

 

Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută

Întocmirea actului de deces privind un cadavru găsit se face de ofițerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor/primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărui/cărei rază a fost găsit.

Înregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevăzute mai sus, precum și a procesului-verbal întocmit de medic, care va cuprinde :

 • Vârsta și sexul,
 • locul unde a fost găsit cadavrul,
 • data decesului în format an, lună, zi și cauza decesului

 

Adeverința de înhumare se eliberează într-un singur exemplar. În cazul în care declarantul decesului nu mai deține adeverința de înhumare sau de incinerare, la solicitarea scrisă a acestuia sau a altei persoane care justifică un interes legitim se eliberează o altă adeverință.

 

Întocmirea actului de deces, în baza unei    hotărâri judecătorești definitive declarative de moarte

 • Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătorești definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, de către ofițerul de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau primăriei unității administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort .

Înregistrarea decesului în situația prevăzută mai sus se face numai în baza hotărârii judecătorești definitive declarative de moarte, în care este prevăzută data decesului în format an, lună, zi, precum și ultimul domiciliu cunoscut al celui declarat mort.

(2) În cazul hotărârilor judecătorești incomplete, ofițerul de stare civilă sau, după caz, persoana interesată solicită instanței stabilirea datei decesului conform art. 49 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare și/sau stabilirea ultimului domiciliu cunoscut al celui declarat mort .

Timp necesar pentru depunere/înregistrare și eliberare a certificatului DE DECES este de 30-40 minute.