Starea civila – Înregistrarea decesului

 

 

 

Înregistrarea decesului

Procedura Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului și a declarației verbale făcute de membrii familiei decedatului sau, în lipsa acestora, de una dintre următoarele persoane:
 • medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
 • orice persoană care are cunoștință despre deces.
Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul de identitate și, după caz, documentul de evidență militară ale celui decedat. Termene legale pentru înregistrarea decesului
 • Declarația de deces, pentru situația în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viață a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face declarația.
 • Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declarația se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.

 

Acte necesare pentru inregistrarea decesului când acesta survine din cauze naturale

Odată cu declarația de deces, declarantul  depune următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului , fără prescurtări , înscrisă cu majuscule
 • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militar sau, după caz,adeverința de recrutare a celui decedat;
 • fotocopia actului de identitate al declarantului.

În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum și datele de stare civilă ale decedatului.

 

Acte necesare pentru inregistrarea decesului când acesta se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente

Odată cu declarația de deces, declarantul depune următoarele acte:

 • certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unității sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului , fără prescurtări , înscrisă cu majuscule
 • certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
 • actul de identitate al decedatului;
 • livretul militar sau, după caz,adeverința de recrutare a celui decedat;
 • fotocopia actului de identitate al declarantului.
 • dovada eliberată de poliție sau de parchet, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 31 din HG 64 / 2011, din care să rezulte că una dintre aceste autorități a fost sesizată despre deces.

În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declarația se face în scris, arătând motivele întârzierii.

 

 

Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută

Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit, în baza urmatoarelor documente :

 • certificatului medical constatator al decesului,
 • dovada eliberată de poliție sau de parchet și a procesului-verbal întocmit de medicul legist, care cuprinde:
 1. a) vârsta și sexul;
 2. b) data și locul unde a fost găsit cadavrul;
 3. c) data și cauza decesului.

După întocmirea actului de deces, ofițerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverință de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 32, făcând mențiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al nașterii celui născut mort.

Duplicatul adeverinței de înhumare sau de incinerare pierdută ori distrusă se poate elibera numai cu aprobarea primarului unității administrativ-teritoriale care a eliberat adeverința.

 

Întocmirea actului de deces, în baza unei    hotărâri judecătorești definitive declarative de moarte

Se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, de către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale de la:

 • locul de naștere al celui declarat mort;
 • domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naștere a fost întocmit la autoritățile locale din străinătate;
 • domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morții, în situația în care locul nașterii și domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.

Timp necesar pentru depunere/înregistrare și eliberare a certificatului DE DECES este de 30-40 minute.