SERVICIUL STARE CIVILĂ

Certificatele de stare civilă PLASTIFIATE ori modificate sau completate fără drept sunt nule

În conformitate cu prevederile art.10, alin.(9) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă – republicată “Se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă. Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din cadrul D.G.E.P. sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor ori ofiţerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României”.

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă DUPLICAT se poate face:

 • la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
 • la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

Obținerea unor documente numai în baza programărilor on-line sau telefonice.

 • Depunerea cererilor pentru eliberarea certificatelor/extraselor de stare civilă și a dovezii de stare civilă ( Anexa 9 )
 • Depunerea cererilor pentru fotocopiilor de pe înscrisurile care au stat la baza înrergistrării actelor de stare civilă și a datelor înscrise în actetle de stare civilă,

Se poate face NUMAI în baza programării online pe site-ul instituției noastre la adresa  www.spcepcv.ro  sau telefonic la numărul 351-451885 .

Plata prin SMS a taxelor privind eliberarea actelor de stare civilă

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor  a creat o nouă facilitate pentru cetăţenii care solicită eliberarea unui document de stare civilă respectiv plata prin SMS a taxei de arhivă.

Taxa se va actualiza anual prin act administrativ al autorității locale iar cuantumul acesteia îl puteți găsi accesând  site-ul direcției noastre la adresa : www.spcepcv.ro secțiunea plată taxe/ serviciul stare civilă .

Plata taxelor prin SMS se poate realiza de pe orice terminal cu conexiune la internet iar odată cu transmiterea SMS-ului, se va genera automat un e-mail de către o adresă electronică dedicată (creată de Primăria mun. Craiova) care va conţine dovada plăţii. Aceasta va fi listată de către lucrătorul de la birou şi va fi ataşată la dosar, fiind eliminat astfel timpul de aşteptare al cetăţenilor de la ghişee.

Termene de soluționare a diverselor categorii de documente

 • Duplicate certificate/extrase de stare civilă – 2 zile lucrătoare;
 • Certificat naștere nou-născut – 1 zi;
 • Certificat deces – la momentul declarării decesului;
 • Fotocopii încrisuri – 5 zile lucrătoare;
 • Dovada de stare civilă – 5 zile lucrătoare;
 • Transcrieri acte stare civilă – 30 zile calendaristice,
 • Schimbări nume pe cale administrativă – 60 zile calendaristice

Se poate plăti o TAXĂ DE URGENȚĂ pentru eliberarea în termen de 24 de ore de la data înregistrării a cererii pentru obținerea următoarelor categorii de documente :

 • duplicatele certificate/extrase de stare civilă
 • adeverința de celibat ( Anexa 9)

Digitalizarea Stării civile prin implementarea S.I.I.E.A.S.C

 • Implementaea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (S.I.I.E.A.S.C) al cărui obiectiv este acela de a sprijini digitalizarea la nivelul administrației publlice prin informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea documentelor de stare civilă precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații de stare civilă, se preconizează a fi operational în relația cu cetățeanul cel târziu la data de 24 septembrie 2024.