Serviciul de Stare Civilă

EXECUTAREA DE FOTOGRAFII ÎN INCINTA CASEI CĂSĂTORIILOR – 47 LEI

GHIȘEUL.RO: Sectiunea: 21.A.36.06.00 Taxe speciale/Taxa arhiva eliberare documente Stare Civila, Cont IBAN configurat de institutie: RO08TREZ29121360206XXXXX TAXĂ – 47 lei

TREZORERIE: RO08TREZ29121360206XXXXX, Cod Fiscal 4417214, Beneficiar PRIMARIA CRAIOVA, TAXĂ – 47 lei

NUMERAR /CARD BANCAR la: CASIERIA D.E.P. și CASIERIILE D.I.T.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE URGENȚĂ!

 

ÎNREGISTRARE VIDEO ÎN INCINTA CASEI CĂSĂTORIILOR – 47 LEI

GHIȘEUL.RO: Sectiunea: 21.A.36.06.00 Taxe speciale/Taxa arhiva eliberare documente Stare Civila, Cont IBAN configurat de institutie: RO08TREZ29121360206XXXXX, TAXĂ – 47 lei

           TREZORERIE: RO08TREZ29121360206XXXXX, Cod Fiscal 4417214, Beneficiar PRIMARIA CRAIOVA, TAXĂ – 47 lei

   NUMERAR /CARD BANCAR la: CASIERIA D.E.P. și CASIERIILE D.I.T.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE URGENȚĂ!

 

DESFACEREA CĂSĂTORIEI PE CALE ADMINISTRATIVĂ – 675 LEI

GHIȘEUL.RO: Sectiunea: 21.A.36.06.00 Taxe speciale/Taxa arhiva eliberare documente Stare Civila, Cont IBAN configurat de institutie: RO08TREZ29121360206XXXXX, TAXĂ – 675 lei

TREZORERIE: RO08TREZ29121360206XXXXX, Cod Fiscal 4417214, Beneficiar PRIMARIA CRAIOVA, TAXĂ – 675 lei

NUMERAR /CARD BANCAR la: CASIERIA D.E.P. și CASIERIILE D.I.T.

 

ELIBERAREA DUPLICATELOR DE PE CERTIFICATELE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ -13 LEI

    PRIN SMS la numărul de telefon 7530 cu următorul text : CRA urmat de CNP,

GHIȘEUL.RO: Sectiunea: 21.A.36.06.00 Taxe speciale/Taxa arhiva eliberare documente Stare Civila, Cont IBAN configurat de institutie: RO08TREZ29121360206XXXXX, TAXĂ – 13 lei

NUMERAR /CARD BANCAR la: CASIERIA D.E.P. și CASIERIILE D.I.T.

 

Contravaloare taxă de urgență: 135 lei

PLATA TAXEI DE URGENȚĂ  SE POATE FACE la Casieria DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CRAIOVA sau prin ghișeul.ro : >https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe#taxa

Secțiunea: 21.A.36.06.00 Taxe speciale/Taxa eliberare in regim de urgenta serv.admin.publica

 

ELIBERAREA ADEVERINȚEI DE CELIBAT ( ANEXA 9)- 13 LEI

                           PRIN SMS la numărul de telefon 7530 cu următorul text: CRA urmat de CNP,

        GHIȘEUL.RO: Sectiunea: 21.A.36.06.00 Taxe speciale/Taxa arhiva eliberare documente Stare Civila, Cont IBAN configurat de institutie: RO08TREZ29121360206XXXXX, TAXĂ – 13 lei

                                  NUMERAR /CARD BANCAR la: CASIERIA D.E.P. și CASIERIILE D.I.T.

Contravaloare taxă de urgență: 135 lei

PLATA TAXEI DE URGENȚĂ  SE POATE FACE la Casieria DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CRAIOVA sau prin ghișeul.ro : >https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe#taxa

Secțiunea: 21.A.36.06.00 Taxe speciale/Taxa eliberare in regim de urgenta serv.admin.publica

 

Notă:

Taxa de arhivă pentru eliberarea duplicatelor de stare civilă/adeverință de celibat/efectuare mențiuni – trebuie achitată înainte de data depunerii cererii  individual pentru fiecare serviciu public prestat și nu cumulate cu alte taxe