Registrul unic al certificatelor de divort

 

In vederea realizării evidenţei centralizate a certificatelor de divorţ, la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date se constituie Registrul unic al certificatelor de divorţ.

Înainte de eliberarea certificatului de divorţ, urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, ofiţerul de stare civilă delegat solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta.

În cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că pentru acelaşi divorţ s-a alocat din Registrul unic al certificatelor de divorţ, număr de certificat la cererea unui alt ofiţer de stare civilă sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de înregistrare a certificatului de divorţ