PLATĂ TAXE

Serviciul de Stare Civilă

 • Taxă pentru executarea de fotografii în incinta Casei Căsătoriilor – 38 lei
 • Taxă înregistrare video în incinta Casei Căsătoriilor – 38 lei
 • Taxă desfacere a căsătoriei pec ale administrative – 550 lei
 • Taxă arhivă pentru eliberarea documentelor în baza Registrelor de Stare Civilă aflte în arhiva proprie – 10 lei
 • Taxă de urgență pentru eliberarea în termen de 24 de ore de la data înregistrării a cererii , a certificatelor (duplicatelor) și a dovezilor de stare civilă , a faptelor de stare civilă, precum și a adeverințelor și a furnizării datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor – 110 lei

 

Serviciul de Evidenta a Persoanelor

 • CONTRAVALOARE CARTE DE IDENTITATE – 7 lei
 • CONTRAVALOARE CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – 1 leu
 • TAXA FURNIZARI DE DATE- 1 leu/persoana

Taxele pentru eliberarea actelor de identitate/furnizare date cu caracter personal trebuie achitate înainte de data depunerii cererii  prin următoarele mijloace:

Plata în numerar  la CASIERIILE:

 DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

Str.Calea Unirii nr. 45, care funcționează în zilele de luni, marti, joi si vineri, între orele 08.30-16.00 si miercuri, între orele 08.03-18.00
 DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Str. Mitropolit Firmilian nr. 14, care funcționează de luni până vineri, între orele 08:30 – 16:00;
 DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Cart. Craioviţa Nouă (Bulevardul Oltenia Bl.65A1- parter), care funcționează de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;
 DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Cart. Brazdă ( str. Doljului,nr.37, Bl. G4, parter), care funcționează de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;
 DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Cart. Rovine ( str. Nicolae Iorga,nr.31, Bl. E1, parter), de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;
 DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE  Cart.1 Mai ( str. Independenţei nr. 12, Bl.7, parter), care funcționează de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;
 DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE Cart. Lapuş (str. Calea Bucureşti, nr.137,Bl.T6, parter), care funcționează de luni până vineri, între orele 10:30 – 18:00;
 1. Plata prin TREZORERIA CRAIOVA în contul: RO08TREZ29121360206XXXXX, Cod Fiscal 4417214,  Beneficiar  PRIMARIA CRAIOVA.

 

 1. Plata prin SMS la numărul 7530cu următorul text:

CR7, urmat de CNP (7 LEI) pentru carte de identitate (cost 1.50 Euro+TVA)

CR1, urmat de CNP (1 LEU) pentru carte de identitate provizorie (cost 0.20 Euro+TVA)

CRD1, urmat de CNP (1 LEU) pentru furnizarea datelor cu caracter personal (cost 0.20 Euro+TVA)

CRA , urmat de CNP (10 LEI ) reprezentând taxa de arhivă pentru eliberarea duplicatelor de stare civilă/adeverință de celibate/efectuare mențiuni

Cetățenii care achită  taxele prin SMS vor informa despre acest lucru funcționarul public de la ghișeu, nefiind necesară nicio altă dovada în acest sens.

 1. Plata prin TREZORERIA CRAIOVA în contul: RO08TREZ29121360206XXXXX, Cod Fiscal 4417214,  Beneficiar  PRIMARIA CRAIOVA.

„Plata taxelor se poate face și prin intermediul site-ului  ghiseul.ro    :

 • La secțiunea  21.A.33.50.00  – Alte venituri din prestări de servicii și alte activități
 • La secțiunea  21.A.36.06.00  – Taxe speciale “

PLATA TAXEI DE URGENȚĂ  SE POATE FACE ȘI ONLINE  PENTRU :

 • Eliberarea duplicatelor de pe certificatele de pe actele de stare civilă
 • Eliberarea Adeverinței de Celibat ( Anexa 9)
 • Furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor

SE PARGURG URMĂTORII PAȘI :

Se accesează site-ul www.ghiseul.ro și se selectează  „Plata fără autentificare „

Se completează câmpurile astfel :

 • Județul Dolj
 • Tipul instituției ( Impozite și Taxe Locale )
 • Instituție ( Craiova) , se selectează A.36.06.00 Taxe Speciale ( Taxa de eliberare in regim de urgență evidența persoanelor)
 • Suma ( 106 lei )
 • Se completează toate celelalte date personale

IMPORTANT :  După primirea e-mailului de confirmare a plății taxei de urgență , acesta se va trimite pe adresa de e-mail a instituției noastre , și anume la : office@spcepcv.ro