MODIFICAREA CODULUI NUMERIC PERSONAL

Modificarea C.N.P. atribuit sau înscris greşit în actele de stare civilă se face, la cererea persoanei în cauză sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu.

Documentele în vederea modificării CNP-ului atribuit sau înscris greșit în actele de stare civilă pot fi depuse la Starea Civilă care are în păstrare actul de naștere, sau la serviciie publice comunitare de evidența persoanelor de la domiciliul solicitantului în speță la Secretariatul Direcției de Evidență a Persoanelor Craiova din str.Calea Unirii nr.45 pentru persoanele născute/ care au domiciliul pe raza municipiului Craiova.

Actele necesare în vederea modificării CNP-ului sunt următoarele:

  • Documentul de identitate valabil în original şi copie,
  • Certificatul de naştere, în original şi copie (în cazul în care deţineţi mai multe certificate de naştere, în original, se vor preda certificatele vechi şi se va prezenta ultimul certificat eliberat); nu se acceptă copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, în original şi copie, în cazul persoanei căsătorite, chiar dacă prin căsătorie nu s-a schimbat numele de familie , nu se acceptă copie legalizată;
  • Hotărârea de divorţ, definitivă sau certificatul de divorţ, eliberat de notar, însoţit de acordul parental / convenţia încheiată în procedura divorţului cu copii minori, în original şi copie, în cazul persoanei divorțate
  • Certificatul  de  căsătorie și certificatul de deces al soţului decedat / soţiei decedate, în original şi copie, în cazul persoanei văduve; nu se acceptă copie legalizată;
  • Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, în original şi copie; nu se acceptă copie legalizată;
  • Procură specială  şi act de identitate împuternicit, după caz.

Observatii

Notă!

În cazul în care noul cod numeric personal a fost modificat / atribuit de către serviciul de stare civilă competent, se vor prezenta certificatele de stare civilă completate cu noul CNP.

După obţinerea Codului Numeric Personal, ofițerulde stare civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Craiova,îl înscrie pe certificatele de stare civilă la rubrica corespunzătoare.

 

Termenul de soluţionare a cererilor de modificare a codurilor numerice personale,  este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii.