Locatii unde se pot incheia casatorii

Locații unde se pot oficia căsătorii

  1. Casa Căsătoriilor – Str . Unirii Nr. 50 A
  2. Casa „Bibescu” din Parcul „Nicolae Romanescu