ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PE BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ

 

În situaţia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe baza de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.
În cuprinsul procurii speciale trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate, schimbarea domiciliului,etc.

Procura trebuie să aibă aplicată fotografia (mărimea 3/4 cm cu bandă albă de 7 mm) solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau al oficiului consular respectiv .
La procură se ataşează o fotografie, ştampilată pe verso, identică cu cea care a fost aplicată pe procură.
Pe lângă procura specială împuternicitul va prezenta în România la ghişeul Direcţiei de Evidenţă a Persoanei Craiova și următoarele documente:
 actul de identitate şi cartea de alegător (daca este cazul);
 certificatul de naştere, original şi copie;
 certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
 hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original si copie;
 documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie; declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a politistului de siguranţă publică sau a notarului public;

(vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu);

 chitanţa reprezentând contravaloarea carţii de identitate ( 7 lei );

Model procură specială pentru eliberarea actului de identitate