Formulare tipizate

ATENTIE:

  • Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.
  • In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).
  • Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

 

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

pdf Cerere Primar pentru eliberarea Anexei 9
pdf Declaratie de casatorie
pdf ANEXA 18 Proces verbal cu interpret 77
pdf ANEXA 19 Cerere de inregistrare a nasterii tardiva 82
pdf ANEXA 19 Declaratie ptr stabilirea domiciliului copilului 74
pdf ANEXA 19 Declaratie ptr stabilirea domiciliului copilului_nu stiu carte 90
pdf ANEXA 20 Declaratie privind identitatea declarata a persoanei neinregistrate 74
pdf ANEXA 21 Certificarea identitatii de catre 2 martori 85
pdf ANEXA 23 Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale  12
pdf Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale 10
pdf ANEXA 32_Adeverinta tip de inhumare 163
pdf ANEXA 33_ HG 64 Cerere transcriere_CASATORIE 100
pdf ANEXA 33_ HG 64_Cerere transcriere_DECES 60
pdf ANEXA 33_ HG 64 Cerere transcriere_NASTERE 92
pdf ANEXA 35_ HG 64 Declaratie_transcriere casatorie 74
pdf ANEXA 35_ HG 64 Declaratie_transcriere nastere 86
pdf ANEXA 35_ HG 64 Declaratie_transcriere deces 232
pdf ANEXA 41 Declaratie de recunoastere a copilului 84
pdf ANEXA 41 Declaratie recunoastere copil 77
pdf ANEXA 41 Declaratie de recunoastere a copilului_nu stie carte 68
pdf ANEXA 42_HG 64 Cerere SNCA 209
pdf ANEXA Nr 53 Cerere rectificare acte stare civila 10
pdf ANEXA 59 Cerere duplicat certificat casatorie 34
pdf ANEXA 59 Cerere duplicat certificat nastere 162
pdf ANEXA 59 Cerere duplicat certificat deces 26
pdf ANEXA 62 Cerere divorţ pe cale administrativa 74
pdf ANEXA 64 Declaratie de mentinere decizie divort 85
pdf ANEXA 65 Declaratie de renuntare la divort 71
pdf Formularul E401 143

 

EVIDENTA PERSOANELOR