Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului, expirării, schimbării denumirii străzii sau renumerotării imobilului

NU SE PERCEPE TAXA DE URGENȚĂ PENTRU  ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:
  • cererea (anexa 1) pentru eliberarea cărţii de identitate, de la ghişeu;
  • actul de identitate anterior (Buletin de identitate sau Carte de identitate şi Carte de alegător, după caz);
  • certificatul de naştere, original;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (dacă este cazul), original;
  • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original;
  • certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani (dacă este cazul) – original;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original(vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu);
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei RON) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;

Actul de identitate care conţine date ce nu mai sunt în concordanţă cu realitatea trebuie schimbat în termen de maximum 15 zile de la data la care au intervenit modificări.