ELIBERĂRI ACTE DE STARE CIVILĂ,

Informații furnizate de Comisia Europeană și de Statele membre cu privire la conținutul

Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016

privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare

a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE)

  1. 1024/2012 (articolul 21)

Informații privind circulația anumitor documente oficiale între Statele membre

 

 

 

În temeiul Regulamentului, care promovează libera circulație a cetățenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale și copiile lor certificate sunt scutite de obligația de

legalizare și de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniunii Europene.

 

Astfel, pentru aceste documente puteți solicita un formular standard multilingv, pentru a evita

necesitatea traducerii și apostilării acestora. Scutirea de obligația de legalizare și de formalitatea

apostilei se aplică numai documentelor și copiilor lor certificate eliberate de autoritățile publice ale

unui Stat membru și prezentate autorităților publice ale unui alt Stat membru.

 

Este vorba de documentele următoare:

– documentele eliberate de o instanță sau de un funcționar al unei instanțe;

– documentele administrative;

– actele notariale;

– certificatele oficiale înscrise pe documente private;

– documentele diplomatice și consulare.

În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc

unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:

– nașterea;

– decesul;

– faptul că o persoană este în viață;

– numele;

– căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă;

– divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

– parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat;

– desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat

înregistrat;

– filiația sau adopția;

– domiciliul și/sau reședința;

– cetățenia;

– absența cazierului judiciar;

– calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau la

alegerile locale într-un alt stat membru.

Mențiunile cu caractere evidențiate indică existența unui formular standard multilingv pentru aceste

documente.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru și trebuie prezentat

împreună cu documentul oficial pe care îl însoțește.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în

locul originalului, autoritățile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificată

întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.