ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA 14 ANI

 

NU SE PERCEPE TAXA DE URGENȚĂ PENTRU  ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul sălegal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia ia fost încredinţat în plasament, pentru solicita eliberarea actului de identitate.

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea(anexa 1) pentru eliberarea actului de identitate, de la ghişeu, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia ia fost încredinţat în plasament;
  • certificat de naştere, originalactul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal, precum şi prezenţa acestuia la ghişeu împreună cu minorul;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, certificat de divorț în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei ) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;
  • Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat îplasament.

 

 

Pentru copiii proveniți dintro căsătorie desfăcută prin divorț se au
î
n vedere următoarele aspecte:

  • dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental emis de notarul public nu este menționată adresa imobilului la care locuiește minorul, domiciliul minorului este la adresa părintelui căruia ia fost încredințat spre creștere și educare, fără fi necesar consimțământul celuilalt părinte;
  • dacă în hotărârea judecătorească de divorț/convenția privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte sau, după caz, hotărârea emisă de instanța de tutelă prin care se clarifică neînțelegerile între părinți. 
  • pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi și locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia ia fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic. declaraţia poate fi dată la ghişeu, la notarul public sau, după caz la misiunea diplomatică a României din statul în care se află părintele care dă declaraţia

Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.