ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA 14 ANI

 

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

DOCUMENTE NECESARE:
  • cererea(anexa 1) pentru eliberarea actului de identitate, de la ghişeu, semnată de minor şi de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială ori de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament;
  • certificat de naştere, original şi copie xerox;
  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal, precum şi prezenţa acestuia la ghişeu împreună cu minorul;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, certificat de divorț în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie xerox;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei ) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;
  • Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic ori, după caz, la reprezentantul său legal sau la persoana fizică sau juridică la care este încredinţat în plasament.Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.
  • Declaraţia poate fi dată la ghişeu, la notarul public sau, după caz la misiunea diplomatică a României din statul în care se află părintele care dă declaraţia.
  • Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.