ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE PERSOANELOR CARE AU DOBÂNDIT/REDOBÂNDIT CETĂŢENIA ROMÂNĂ

 

NU SE PERCEPE TAXA DE URGENȚĂ PENTRU  ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

DOCUMENTE NECESARE:
  • cererea tip (anexa 1) pentru eliberarea cărţii de identitate, de la ghişeu;
  • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiţiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulareale României din străinătate, original; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul constatator care atestă dobândirea cetăţeniei de către unul dintre părinţi, aceştia trebuie să meargă pentru clarificarea cetăţeniei la Ministerul Justiţiei;
  • certificatele de stare civilă ale solicitantului, naştere şi căsătorie, dacă este cazul, precum şi cele ale copiilor săi, cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original; în vederea obţinerii certificatelor de stare civilă româneşti, se solicită transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Sectorului 1 al Mun. Bucureşti;
  • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (dacă este cazul), original;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original (vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu);
  • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv : paşaport, permis de conducere sau act de identitate emis de autoritățile străine , original;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;

 

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini. În situaţia în care persoana nu mai deţine permisul de şedere, va da o declaraţie privind condiţiile în care a pierdut ori i-a fost furat documentul..