Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a pierderii/ furtului/ deteriorării/ distrugerii/ preschimbării/ schimbării datelor de stare civilă/ schimbării fizionomiei

DOCUMENTE NECESARE:
 • cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (anexa 1), de la ghişeu;
 • actul de identitate anterior (Buletin de identitate sau Carte de identitate şi Carte de alegător) acolo unde este cazul;
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
 • un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie xerox;
 • certificatul de naştere, original şi copie xerox;
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;
 • hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț (dacă este cazul), original şi copie xerox;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie xerox;
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani (dacă este cazul)- original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie xerox (vezi documentele prin care se face dovada adresei de domiciliu);
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) achitată la casieriile D.E.P/Directia Taxe si Impozite Craiova;

Pentru eliberarea unei noi cărţi de identitate în cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, solicitantul trebuie să prezinte şi hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.