Date de stare civilă/ Copii de pe Înscrisuri ale actelor care au stat la baza înregistrării actelor de stare civilă

Fotocopii de pe înscrisuri care stau la baza înregistrării actelor de stare civilă

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civila de pe care se solicită copiile respective , sau de la domiciliul ori reședința solicitantului , de către :

 • titularii actelor de stare civilă sau reprezentanții legali ai acestora
 • persoanelor îndreptățite ( în cazul actelor de deces)
 • persoanelor împuternicite cu procură specială/avocațială de către titluari sau reprezentanții legali ai acestora

Depunerea cererii pentru eliberarea fotocopiilor se poate face NUMAI prin programare online pe site-ul instituției nostre la adresa : www.spcepcv.ro  sau telefonic la numărul 0351-451885 .

Acte necesare

 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • procura specială autentificată/ împuternicire avocațială, în original si actul de identitate al persoanei împuternicite in original, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit;
 • pentru persoanele născute/căsătorite/decedate înainte de anul 1990 , sunt necesare copii de pe orice certificat de stare civilă al acestuia/acesteia .

Termenul de eliberare al fotocopiilor de pe înscrisurile care au stat la baza înregistrării actelor de stare civilă este de 5 (cinci) zile lucrătoare.

Eliberarea fotocopiilor de pe înscrisurile care au stat la baza înregistrării actelor de stare civilă este supusă plății unei taxe de arhivă de 11 lei .

Date înscrise în actele de stare civilă

Cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civila de pe care se solicită datele respective , sau de la domiciliul ori reședința solicitantului , de către :

 • titularii actelor de stare civilă sau reprezentanții legali ai acestora
 • persoanelor îndreptățite ( în cazul actelor de deces)
 • persoanelor împuternicite cu procură specială/avocațială de către titluari sau reprezentanții legali ai acestora

Depunerea cererii pentru comunicarea datelor  înscrise în actele de stare civilă, se poate face NUMAI prin programare online pe site-ul instituției nostre la adresa : www.spcepcv.ro  sau telefonic la numărul 0351-451885 .

Acte necesare

 • actul de identitate al solicitantului, în original;
 • procura specială autentificată/ împuternicire avocațială, în original si actul de identitate al persoanei împuternicite in original, în cazul în care cererea se depune prin împuternicit;
 • pentru persoanele născute/căsătorite/decedate înainte de anul 1990 , sunt necesare copii de pe orice certificat de stare civilă al acestuia/acesteia .

Termenul de eliberare al datelor înscrise în actele de stare civilă  este de 5 (cinci) zile lucrătoare.

Eliberarea documentului cu datele  înscrise în actele de stare civilă este supusă plății unei taxe de arhivă de 11 lei .