Copie la buget

 

 

HOTARAREA NR. 99

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Craiova, pe anul 2013 –