Comunicate

Alegatorii mun Craiova au posibilitatea de a-și verifica datele proprii cu care sunt înscrisi în Registrul Electoral conform dispozițiilor art. 47 alin.1 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electoarele Permanente, modificată și completată, în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul 9-14, la sediul direcției din Craiova, Calea Unirii nr. 45.

Verificarea înscrierii alegătorilor în R.E se realizează în baza unei  cereri care se depune la secretariatul direcției și la care se atașează copia actului de identitate.

ÎNCEPÂND CU DATA DE 08/01/2024 TERMENUL DE SOLUȚIONARE A CERERII DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ESTE DE  7  ZILE LUCRĂTOARE.

CETĂȚENII CARE SE AFLĂ ÎN SITUAȚII DEOSEBITE, PÂNĂ LA ÎNMÂNAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE VOR FI PUȘI ÎN LEGALITATE CU O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU MOTIVUL „ALTE CAZURI” ȘI VA FI ELIBERATĂ ÎN TERMEN DE 2 ZILE LUCRĂTOARE. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE VA AVEA UN TERMEN DE VALABILITATE DE 45 DE ZILE, POTRIVIT DISPOZIȚIILOR ART.20 ALIN.(2) LIT.b) DIN OUG NR.97/2005 REPUBLICATĂ. CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Potrivit dispozițiilor art. 10, alin 9 din Legea nr. 105/ 20.04.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, se interzice modificarea sau completarea fără drept ori plastifierea certificatelor de stare civilă.

Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule. Nulitatea se constată de către ofițerii de stare civilă, funcționarii din cadrul DEPABD, sau din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor ori ofițerii de stare civilă din cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României.

Eliberarea actului de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă, nicidecum din oficiu de autoritățile române abilitate.

Începând cu data de 05/03/2018 DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CRAIOVA pune la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a se programa on-line în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea unui nou act de identitate.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Craiova informează cetaţenii asupra posibilităţii legale de a-şi preschimba actele de identitate înainte de expirarea termenului legal de valabilitate cu cel mult 6 luni. Actul de identitate valabil va ramâne în posesia titularului până la data înmanării noului document.