Comunicate

Anunt în conformitate cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr 1130 din 22.10.2021

În conformitate cu dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.1130/2021, accesul în incinta Direcției de Evidență a Persoanelor Craiova va fi permis numai în baza TRIAJULUI EPIDEMIOLOGIC realizat de personalul propriu,  următoarelor categorii de persoane:

– persoanele care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2,

– persoanele pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

– persoanele  care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore,

-persoanele care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,

– persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

– în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.

 

 

PENTRU SITUAȚII URGENTE – în vederea înregistrării actelor și faptelor de stare civilă (naștere, căsătorie și deces), persoanele care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, pot depune documentele pe site-ul instituției, la adresa de mail: office@spcepcv.ro. Ridicarea certificatelor de stare civilă se va face personal de către cetățean în condițiile Hotărârii de Guvern nr.1130/2021 cu obligația prezentării în original a tuturor documentelor depuse on-line.

Documentele necesare pentru înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă le găsiți pe site-ul instituției.


Datorită lipsei materialelor necesare tipăririi cărților de identitate, începând cu data de 23.08.2021 termenul de eliberare al acestora va fi de 30 de zile de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, conform dispozițiilor art. 15 alin. 5 din O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, modificată și completată.


ANUNȚ:     Potrivit adresei Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Dolj nr. 3646684/12/01/2021, prin care se comunică faptul că materialele necesare emiterii cărților de identitate  nu sunt suficiente din cauza întârzierii procedurii pentru achiziționarea acestora, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Menționăm că potrivit dispozițiilor art.45 din O.U.G nr 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și 90 de zile de la încetarea acestei stări.


Începând cu data de 05/03/2018 DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CRAIOVA pune la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a se programa on-line în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea unui nou act de identitate.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Craiova informează cetaţenii asupra posibilităţii legale de a-şi preschimba actele de identitate înainte de expirarea termenului legal de valabilitate cu cel mult 6 luni. Actul de identitate valabil va ramâne în posesia titularului până la data înmanării noului document.