Comunicate

Datorită lipsei materialelor necesare tipăririi cărților de identitate, începând cu data de 23.08.2021 termenul de eliberare al acestora va fi de 30 de zile de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, conform dispozițiilor art. 15 alin. 5 din O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate, modificată și completată.


ANUNȚ:     Potrivit adresei Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Dolj nr. 3646684/12/01/2021, prin care se comunică faptul că materialele necesare emiterii cărților de identitate  nu sunt suficiente din cauza întârzierii procedurii pentru achiziționarea acestora, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Menționăm că potrivit dispozițiilor art.45 din O.U.G nr 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și 90 de zile de la încetarea acestei stări.


Începând cu data de 05/03/2018 DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CRAIOVA pune la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a se programa on-line în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea unui nou act de identitate.

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Craiova informează cetaţenii asupra posibilităţii legale de a-şi preschimba actele de identitate înainte de expirarea termenului legal de valabilitate cu cel mult 6 luni. Actul de identitate valabil va ramâne în posesia titularului până la data înmanării noului document.