CAZURI SPECIALE (PERSOANE NETRANSPORTABILE

 

Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Craiova, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se 

 

va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.

Solicitările pot fi făcute de către persoanele menţionate anterior sau de către aparţinătorii acestora,  în scris, la secretariatul unităţii.

 

Pentru informaţii suplimentare:

Tel: 0251310219

e-mail: office@spcepcv.ro