Carte de identitate provizorie

NU SE PERCEPE TAXA DE URGENȚĂ PENTRU  ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

Cartea de identitate provizorie se eliberează în următoarele cazuri:

 • când persoana fizică nu posedă toate actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;
 • în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea tip (anexa 1) pentru eliberarea cărţii de identitate provizorie la reşedinţă;
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază inclusă o bandă albă de 7 mm;
 • documentele pe care le poate prezenta pentru a face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorie (1 leu RON) achitată la casieria D.E.P Craiova sau prin SMS la numărul 7530, cu următorul text CR1, urmat de CNP;
 • dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul actului de identitate, acolo unde este cazul.

    Cartea de identitate provizorie pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate

DOCUMENTE NECESARE:
 • cererea tip (anexa 4) pentru eliberarea actului de identitate, de la ghişeu;
 • paşaportul aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
 • certificatul de naştere românesc – original ;
 • certificatul de căsătorie românesc – original;

(Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil, rămase definitive, irevocabile, învestite cu formulă executorie se prezintă copii traduse şi legalizate);

 • documentele cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România (vezi documente prin care se face dovada adresei de domiciliu/reședintă), original şi ;
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază inclusă o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorie(1 leu RON) achitată la casieria D.E.P Craiova sau prin SMS la numărul 7530, cu următorul text CR1, urmat de CNP;

Depunerea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și pentru înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței se poate face NUMAI prin programare online pe site-ul direcției noastre la adresa: www.spcepcv.ro  sau telefonic la numărul 0351-451886 . Programările sunt valabile DOAR PENTRU ZIUA ÎN CURS  și se fac în limita intervalelor disponibile.