Evidenta Persoanelor

 

Program EVIDENTA PERSOANELOR DEPUNERI SI ELIBERARI ACTE

DOCUMENTE PRIN CARE SE POATE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU RESEDINTA

Carte de identitate
Carte de identitate provizorie
Stabilirea resedintei
CAZURI SPECIALE (PERSOANE NETRANSPORTABILE)
ÎNCETAREA VALABILITĂȚII DOMICILIULUI/REȘEDINȚEI
FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
 

 

 

 

 

 

 

 

 


IMPORTANT:

  • Formularele se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu;
  • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate sau de înscriere a reședinței este obligatoriu consimțământul unuia dintre proprietarii spațiului de locuit;
  • În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile;
  • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

ÎNCEPÂND CU DATA DE 08/01/2024 TERMENUL DE SOLUȚIONARE A CERERII DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ESTE DE  7  ZILE LUCRĂTOARE.

CETĂȚENII CARE SE AFLĂ ÎN SITUAȚII DEOSEBITE, PÂNĂ LA ÎNMÂNAREA NOII CĂRȚI DE IDENTITATE VOR FI PUȘI ÎN LEGALITATE CU O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PENTRU MOTIVUL „ALTE CAZURI” ȘI VA FI ELIBERATĂ ÎN TERMEN DE 2 ZILE LUCRĂTOARE. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE VA AVEA UN TERMEN DE VALABILITATE DE 45 DE ZILE, POTRIVIT DISPOZIȚIILOR ART.20 ALIN.(2) LIT.b) DIN OUG NR.97/2005 REPUBLICATĂ. CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Eliberarea actului de identitate se face la solicitarea titularului datelor de stare civilă, nicidecum din oficiu de autoritățile române abilitate.

NU SE PERCEPE TAXA DE URGENȚĂ PENTRU  ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE