Informaţii utile

 

DOVADA DOMICILIULUI SAU REȘEDINȚEI se poate face cu unul dintre următoarele documente:

  1. a)  acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
  2. b)  declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu însoțită de unul din documentele prevăzute la lit. a);
  3. c) declarația pe propria răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele la lit a) și b)
  4. d)  adeverința eliberată de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol și deține un imobil cu destinație de locuință (cu valabilitate  30 zile de la data emiterii).
  5. e)  extrasul de carte funciară pentru informare ce trebuie să fie emis cu cel mult 30  zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

DECLARAŢIA DE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRIMIREA ÎN SPAŢIU a găzduitorului poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediul rural.

Declaraţia de consimțământ pentru primirea în spaţiu a unei terțe persoane poate fi dată numai de unul dintre soți în situația în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei menționând următorul text: ”Declar că  imobilul nu a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei”.

În cazul în care imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei, declarația de consimțământ trebuie dată de ambii soți.