(Fără titlu)

IMPORTANT:

  • Formularele se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu;
  • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate sau de înscriere a reședinței este obligatoriu consimțământul unuia dintre proprietarii spațiului de locuit;
  • În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile;
  • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

Program EVIDENTA PERSOANELOR DEPUNERI SI ELIBERARI ACTE
DOCUMENTE PRIN CARE SE POATE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU RESEDINTATAXE PRIVIND CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATEETAPE DE URMAT
Carte de identitateCarte de identitate provizorieStabilirea resedintei

Termenul legal de eliberare al actului de identitate este de 30 de zile cu posibilitatea prelungirii la 45 de zile, termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la DEP Craiova este de 5 zile lucratoare cu exceptia situatiilor in care sunt necesare verificari suplimentare. Reducerea termenului efectiv cu exceptia situatiilor in care sunt necesare verificari suplimentare,se poate face pentru situatii/motive justificate prin inscrierea in audienta.