Transcrierea actelor de deces


 
TRANSCRIEREA în registrele de stare civilă din România a faptelor şi actelor de stare civilă petrecute în străinătate.

Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite la autoritatile straine, au putere doveditoare in Romania numai daca sunt transcrise in registrele de stare civila romane.

Transcrierea actelor de stare civila, venite din strainatate, se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului cu avizul prealabil al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor.

Cetăţenii români AU OBLIGAŢIA ca în termen de 6 LUNI DE LA ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ sau de la primirea din străinătate a certificatului, să ceară transcrierea acestor acte la Primăria de domiciliu (unde are/a avut domiciliul în cartea de identitate).

ACTE NECESARE TRANSCRIERII – certificatului de DECES

  1. Certificatul de deces, eliberat de autorităţile din străinătate, original şi copie xerox.
  2. APOSTILLE* (conform Convenţiei de la Haga), pentru actele provenite din ţările semnatare ale Convenţiei – se aplică pe spatele certificatului sau o anexă la certificat (aceasta se face în străinătate, de regulă la Prefectură sau o alta instituţie (vă rugăm să vă interesaţi acolo))
  3. Traducerea certificatului de deces, în România, la traducător autorizat, original şi copie xerox.
  4. Legalizarea acestei traduceri, la notar public – în România
  5. Cartea de identitate a persoanei decedate (cetăţean român sau C.R.D.S.), original şi copie xerox. (în cazul în care actul de identitate a persoanei decedate nu poate fi prezentat, (din motiv de pierdere, distrugere, furt), aparţinătorul va obţine o dovadă de identitate privind pe decedat de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor.)
  6. Certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie a persoanei decedate, original şi copie xerox.

Transcrierea decesului în actele de stare civilă române, se face la locul de domiciliu al solicitantului.
 
Cum poţi solicita transcrierea certificatului de deces

I. PERSONAL – unul dintre soţi, legitimat cu act de identitate valabil sau paşaport C.R.D.S., prezentând o dovadă a ultimului domiciliu, avut în România (se obţine de la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor)
II. ÎMPUTERNICIT – prin procură specială,

  • făcută la notar, în România – dacă unul dintre soţi se află în ţară,
  • în străinătate – la misiuni diplomatice si oficii consulare ale României

TERMENUL DE SOLUŢIONARE privind transcrierea certificatului este de aprox. 2 luni.

NU EXISTĂ POSIBILITATEA URGENTĂRII ACESTEI PROCEDURI, de către funcţionarii Primăriei mun. Craiova

vezi lista statelor, scutite de apostile, cele la care este necesar apostile.

Notă – dacă ţara în care a decedat aparţinătorul dv. nu apare în aceste tabele (nici la obligativitatea apostilării / nici la scutirea de apostilare) îndrumăm să vă adresaţi funcţionarilor de stare civilă pentru consultarea tabelelor cu toate ţările lumii.