Rectificarea actelor de stare civila

 

 
Atunci când sunt înregistrate faptele şi actele de stare civilă se pot produce erori, care pot afecta conţinutul actului de stare civilă.
Noţiunea de GREŞEALĂ, din punct de vedere al rectificării, cuprinde următoarele aspecte:

  • erorile materiale comise cu ocazia scrierii sau transcrierii declaraţiilor făcute în faţa ofiţerului de stare civilă;
  • erorile intelectuale care privesc înscrierea unor menţiuni ce nu sunt necesare sau omisiunea celor esenţiale.

Aceste erori pot fi îndreptate, folosindu-se procedura administrativă a rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, în temeiul unei dispoziţii a primarului care are în păstrare actul de stare civilă.
De regulă, orice greşeală materială de înregistrare, poate fi îndreptată pe calea rectificării. Trebuie însă specificat, cu privire la rectificare, că aceasta poate fi folosită numai în cazul în care a fost săvârşită o greşeală materială.
Rectificarea urmăreşte deci să pună de acord actul de stare civilă cu ceea ce ar trebui să exprime înregistrarea.

Calitatea de titular al dreptului la acţiune în rectificare

1. PERSOANA INTERESATĂ
2. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE SAU JUDEŢENE

  • prin persoană interesată înţelegem persoana fizică la care se referă actul de stare civilă, cu menţiunea că exercitarea acestei acţiuni de către aceasta prespune existenţa deplinei sale capacităţi de exerciţiu
  • pentru minorul sub 14 ani acţiunea trebuie introdusă de reprezentantul său legal
  • minorul care a împlinit 14 ani va putea semna în nume propriu şi introduce singur acţiunea, însă numai cu încuviinţarea părinţilor/tutorelui.

Procedura:

  • cererea şi actele doveditoare (în original şi copie) se prezintă/ depun la Primăria locului de domiciliu sau Primăria care are în păstrare actul de stare civilă ce urmează a fi rectificat
  • după analiza temeiniciei, efectuarea cercetărilor cuvenite, în termen de 30 de zile se emite dispoziţia de aprobare / respingere a primarului.