DESFACEREA CASATORIEI pe cale administrativa

 

În conformitate cu prevederile art.II din Legea nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, coroborate cu dispoziţiile art.XXIII alin.3 din acelaşi act normativ, a fost aprobată Metodologia pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind acordul prin acordul soţilor, potrivit căreia, ofiţerul de stare civilă are competenţa de a constata desfacerea căsătoriei, prin divorţ, pe cale administrativă în următoarele condiţii:

  • ambii soţi sunt de acord cu desfacerea căsătoriei,
  • nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi,
  • niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie
  • niciunul dintre soţi nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat:

  • de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie
  • de la primăria de pe raza ultimei locuinţe comune

Declaraţia soţilor odată cu depunerea cererii de divorţ.

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe proprie răspundere că:

a. sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;

b. nu au copii minori cu celălalt soţ născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;

c. nu este pus sub interdicţie;

d. nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;

e. adresa ultimei locuinţe comune;

f. numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să-l poarte după desfacerea căsătoriei.