Inregistrarea decesului

 

Înregistrarea decesului se face la primăria municipiului, oraşului sau comunei în care s-a produs / a fost găsit cadavrul.

Procedura:

Înregistrarea decesului se face pe baza declaraţiei verbale date în faţa ofiţerului de stare civilă de către membrii familiei, iar în lipsa acestora, de către colocatari, vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul.

Acte necesare

În cazul decesului survenit din motive naturale:

  • certificatul medical constatator al decesului – întocmit de medic;
  • buletin/cartea de identitate – pentru cetăţenii români (paşaport, carnetul de identitate, legitimaţie provizorie – pentru cetăţeanul străin);
  • buletinul/cartea de identitate a declarantului – aparţinător;
  • certificat de nastere – original si copie xerox;
  • certificat de casatorie – original si copie xerox;
  • la persoanele pana in 50 ani livret militar.
  • actul de indentitate a declarantului – (original si copie xerox)

În cazul decesului datorat unei SINUCIDERI, ACCIDENT, ALTE CAUZE VIOLENTE şi în cazul găsirii unui cadavru:

  • pe lângă actele precizate mai sus, OBLIGATORIU – DOVADA DE LA POLIŢIE SAU PARCHET DIN CARE SĂ REZULTE CĂ UNA DIN ACESTE AUTORITĂŢI A FOST SESIZATĂ DESPRE DECES.

Termenul de declarare a decesului:

  • 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, termen în care se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
  • 48 de ore, când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. În acest caz pentru întocmirea actului de deces este necesară dovada eliberată de poliţie sau de Parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată în legătură cu decesul.

În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului (sens în care aparţinătorii vor solicita de la procurorul de serviciu/grefier eliberarea unui îns

În cazul persoanei decedate a cărei naștere nu a fost înregistrată în termenul legal de 30 zile, actul de deces se întocmește în baza certificatului medical constatator al decesului și a celui de naștere, a verificărilor efectuate de poliție, și a declarației persoanei care solicită înregistrarea, care să cuprindă datele de identificare. Ulterior întocmirii actului de deces, declarantul decesului este informat cu privire la necesitatea solicitării înregistrării nașterii.

În lipsa certificatului medical constatator al nașterii, pe marginea actului de deces se face mențiunea: cadavru cu identitate necunoscută, datele de identificare urmând a se înscrie pe marginea actului de deces, ulterior înregistrării tardive a nașterii.