Formulare tipizate

 

 

ATENTIE:

 • Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghiseele serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor sau sunt disponibile, in format electronic, pe acest site.
 • In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (fata si verso).
 • Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

 

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

 • Cerere DUPLICAT certificat nastere – Download
 • Cerere DUPLICAT certificat casatorie – Download
 • Cerere DUPLICAT deces – Download
 • Cerere LIVRET DE FAMILIE – Download
 • Cerere RECTIFICARE – Download
 • Cerere SCHIMBARE NUME – Download
 • Cerere SCRIERE ORTOGRAFIE – Download
 • Cerere TRANSCRIERE certificat naştere – Download
 • Cerere TRANSCRIERE certificat căsătorie – Download
 • Cerere TRANSCRIERE certificat deces – Download
 • Cerere DESCHIDERE procedura succesorala – Download
 • Sesizare DESCHIDERE procedura succesorala – Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate –  Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania – Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania – Download
 • Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei – Download