ETAPE DE URMAT

 

ATENȚIE: În situația în care vă prezentați la ghișeul de preluare a cererilor fără a avea cererea completată, taxa achitată și documentele necesare, în original și copie, veți lua un nou nr. de ordine

 

- Se completează cererea cu majuscule;

- Se achită taxa la casierie;

- Se pregătesc documentele original și copie;

 – Se ia număr de ordine;

- Se așteaptă să fiți chemați la ghișeul 1, 2, 3 sau 4.