Conducerea

Director Executiv,

Nicola Camelia

Sef Servicu Evidenta Persoanelor

Enușoiu Carmen Valeria

Sef Serviciu Stare Civilă

Rujean Irina Aurelia