Buletine

Carte de identitateCarte de identitate provizorieStabilirea resedintei

Termenul legal de eliberare al actului de identitate este de 30 de zile cu posibilitatea prelungirii la 45 de zile, termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la DEP Craiova este de 5 zile lucratoare cu exceptia situatiilor in care sunt necesare verificari suplimentare. Reducerea termenului efectiv cu exceptia situatiilor in care sunt necesare verificari suplimentare,se poate face pentru situatii/motive justificate prin inscrierea in audienta.