Calea UNIRII, Nr. 45, Craiova, 200585 | Tel.: +40251/310 219, +40351/451 883

Fax: +40251/310 215 | E-mail:office@spcepcv.ro

Programare online transcrieri certificate de stare civila pentru cetatenii care au dobandit/redobandit cetatenia romana Programare online oficieri casatorii Programare online evidenta persoanelor

ANUNTURI
INFORMARE: În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 983/2018 privind stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2018 ca zile libere şi Hotărârii Guvernului României nr. 1487/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului României nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, se prelungeşte programul de lucru pentru personalul din cadrul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor, din aparatul de specialitate al primarului Mun. Craiova.

Vezi programul prelungit


Începând cu data de 05/10/2018 DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CRAIOVA pune la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a plăti taxele de emitere a actelor de identitate şi furnizarea datelor cu caracter personal prin SMS la numărul 7530 cu următorul text:


CR7, urmat de CNP (7 LEI) pentru carte de identitate (cost 1.50 Euro+TVA)

CR1, urmat de CNP (1 LEU) pentru carte de identitate provizorie (cost 0.20 Euro+TVA)

CRD1, urmat de CNP (1 LEU) pentru furnizarea datelor cu caracter personal (cost 0.20 Euro+TVA)
În zilele de sărbători legale stabilite prin hotărâre de Guvern, nu se oficiază căsătorii!

Deasemenea, în situatia în care în baza unui act normativ, pentru anul în curs Guvernul va stabili alte zile libere, nici în acestea din urma nu se vor oficia casatorii!Începand cu data de 05/03/2018 DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CRAIOVA pune la dispoziţia cetăţenilor posibilitatea de a se programa on-line în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea unui nou act de identitate.


DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR CRAIOVA INFORMEAZA CETATENII ASUPRA POSIBILITATII LEGALE DE A-SI PRESCHIMBA ACTELE DE IDENTITATE INAINTE DE EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE VALABILITATE CU CEL MULT 6 LUNI. ACTUL DE IDENTITATE VALABIL VA RAMANE IN POSESIA TITULARULUI PANA LA DATA INMANARII NOULUI DOCUMENT.

=
Atragem atenţia cetăţenilor să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea preschimbarii acestuia in termenul legal, respectiv cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii sale.