Calea UNIRII, Nr. 45, Craiova, 200585 | Tel.: +40251/310 219, +40351/451 883

Fax: +40251/310 215 | E-mail:office@spcepcv.ro

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CRAIOVA

Calea UNIRII, Nr. 45, Craiova, 200585

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

                                                                                                          

Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi 90 de zile de la încetarea acestei stări, conform dispozițiilor art. 45 din O.U.G. nr. 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020. INFORMARE PRIVIND MODALITATEA DE LUCRU CU PUBLICUL ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ Măsuri suplimentare luate de primaria Craiova pentru cetățenii de peste 65 de ani CUM SĂ PUNEM, SĂ PURTĂM, SĂ DĂM JOS ȘI SĂ ARUNCĂM O MASCĂ MEDICALĂ SFATURI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (fisier 1) SFATURI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ (fisier 2) VIZUALIZARE NUMAR BON DE ORDINE ÎN TIMP REAL Programare online transcrieri certificate de stare civila pentru cetatenii care au dobandit/redobandit cetatenia romana Programare online oficieri casatorii Programare online evidenta persoanelor ghișeul 1 Programare online evidenta persoanelor ghișeul 2 PLATĂ TAXE ZILE LIBERE POTRIVIT CODULUI MUNCII COMUNICATE PUTEŢI FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU / REŞEDINŢĂ CU EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ ELIBERAT ONLINE

=
Atragem atenţia cetăţenilor să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea preschimbarii acestuia in termenul legal, respectiv cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii sale.